Bổ sung vào hợp đồng mua bán giữa Người bán [Tên người bán] và Người mua [Tên người mua] ngày [Ngày/ Hợp đồng ] với bảng thông số kỹ thuật kèm theo của sản phẩm do Người bán cung cấp, [Bao vây] các bên theo thỏa thuận:

Người bán cung cấp cho người mua không muộn hơn [Ngày/ Tập tin giao hàng] ở
định dạng điện tử, các thông số kỹ thuật đầy đủ được đề cập trong [Bao vây] của một phần của hợp đồng này. Các thông số kỹ thuật bao gồm tất cả các thông tin chữ và số được người bán trình bày trên bảng thông số kỹ
thuật của mình cũng như các bản vẽ ba chiều chính xác của phần đối tượng của giao dịch mua nêu trên.

Các bên đồng ý với định dạng điện tử sau:

[Tùy chọn1] Định dạng phân phối phải diễn ra và được cấu trúc theo định dạng IFC (ISO 16739-1: 2018) IFC 4

[Tùy chọn 2] Định dạng phân phối phải diễn ra và được cấu trúc theo định dạng Openoffice hoặc excel. Định dạng phải đề cập trong các cột các loại đặc điểm kỹ thuật và các dòng từng loại sản phẩm của hợp đồng mua bán.

[Tùy chọn 3] Thời gian phân phối tệp được thỏa thuận không muộn hơn thời gian phân phối vật lý của các sản phẩm vật lý.

Bất kỳ vi phạm nào do chất lượng dữ liệu kém hoặc các tệp không đầy đủ đều cho phép người mua bị phạt [giảm XXX% trên giá bán đã thỏa thuận HOẶC Tổng số tiền của «số tiền» «tiền tệ»] ……

Version 2.17 2019/05/02 – translation by Leha NGO

 

    Bildergebnis für ifc logo  design operate Bildergebnis für ifc logo buildingsmart