Pe lângă contractul de vânzare din data de [Data Contractului] încheiat între vânzătorul [Numele Vânzătorului] și cumpărătorul [Numele Cumpărătorului] cu privire la specificațiile tehnice descrise în fișele atașate [Anexă] a produselor furnizate de vânzător, părțile la contract convin după cum urmează:

Vânzătorul livrează către cumpărător cel târziu la data livrării convenită [Data termenului livrării] în format electronic toate specificațiile tehnice menționate în fișele tehnice [Anexă] ale obiectelor părților la prezentul contract de vânzare. Specificațiile tehnice includ toate informațiile numerice și alfanumerice prezentate de vânzător în fișele sale tehnice, precum și o reproducere exactă tridimensională a desenelor obiectelor achiziționate în baza contractului menționat mai sus.

Părțile convin asupra următorului format electronic:

[Opțiunea 1] Formatul de livrare trebuie să fie conform și structurat în format IFC 4 conform ISO 16739-1:2018;

[Opțiunea 2] Formatul de livrare trebuie să fie compatibil și structurat în format OpenOffice sau Excel. Formatul trebuie să indice în coloane tipurile de specificații tehnice și liniile trebuie să enumere fiecare tip de parte a produsului din prezentul contract de vânzare;

[Opțiunea 3] Timpul de livrare al fișierelor electronice nu trebuie să depășească timpul livrării fizice a obiectelor achiziționate.

Orice încălcare a contractului din cauza unor fișiere electronice de slabă calitate, cum ar fi fișierele incomplete, autorizează cumpărătorul la o amendă convențională de a reduce prețul de vânzare convenit [XXX% reducere SAU sumă forfetară a “sumei” – “valutei”]….

Versiunea 2.19 – 5 mai 2019 TD – Translation by Kaspar Michel

 

    Bildergebnis für ifc logo  design operate Bildergebnis für ifc logo buildingsmart