Myyjän [Myyjän nimi] ja Ostajan [Ostajan nimi] välisen [Päiväys] päivätyn myyntisopimuksen, johon on liitetty oheiset Myyjän tarjoamien tuotteiden tekniset kuvaukset [Liite], lisäksi Osapuolet sopivat seuraavaa:

Myyjä toimittaa liitteen [x] sisältämien tuotteiden täyden teknisen kuvauksen digitaalisessa muodossa viimeistään [Tiedostojen Toimitus Päivämäärä]. Teknisten tietojen digitaalinen toimitus sisältää kaiken alfanumeerisen tiedon, joka sisältyy Myyjän liitteen [x] sisältämien tuotteiden teknisiin kuvauksiin, ja lisäksi tarkan kolmiulotteisen piirustuksen yllämainituista ostetuista tuotteista.

Osapuolet sopivat digitaalisesta formaatista seuraavaa:

[Vaihtoehto 1] Tieto toimitetaan IFC 4 (ISO 16379-1:2018) formaatissa.

[Vaihtoehto 2] Tieto toimitetaan Open Office- tai Excel –formaatissa. Jokaisen Myyntisopimuksen sisältämien tuotteiden ominaisuuksien nimet täytyy mainita taulukoiden sarakkeissa ja tuotetiedot taulukon riveillä.

Sovitut tiedostot on toimitettava viimeistään samaan aikaan kuin Myyntisopimuksen sisältämät tuotteet.

Toimitetun tiedon huonolaatu tai puutteelliset tiedot oikeuttavat Ostajan seuraaviin korvauksiin: [XXX % vähennys sovitusta myyntihinnasta TAI erikseen sovittu <summa> <valuuttayksikkö>.

 Versio 2.17 – 1.5.2019 – Translation by Sakari Lehtinen www.datacubist.com

 

    Bildergebnis für ifc logo  design operate Bildergebnis für ifc logo buildingsmart