BIM Columbus Clause in Croatian Language

Dodatno kupoprodajnom ugovoru između Prodavaca [Ime prodavaca] i Kupca [Ime kupca] datiranog [Datum ugovora] s prilozenom listom tehničkih specifikacija proizvoda kao što ga je ponudio Prodavac, [Prilog] ugovorne strane su dogovorene :
Prodavac kupcu dostavlja u elektronskom obliku ne kasnije od [DateDeliveryFiles] na pune tehničke specifikacije navedene u [Prilogu] stavki koje su dio ovog ugovora.
Tehničke specifikacije (Datenblatt) uključuju sve numeričke i alfanumeričke podatke koje je prodavac predstavio na svojim tehničkim specifikacijama, kao i točne trodimenzionalne crteže predmeta (proizvoda) dijela gore navedene kupnje.
Stranke se slažu u sljedećem elektroničkom formatu:

[Opcija 1] Format isporuke mora se održati i strukturirati u IFC-u (ISO 16739-1: 2018) format IFC 4
[Opcija 2] Format isporuke mora se odvijati i strukturirati u OpenOffice ili excel formatu.
Format mora u stupcima navesti tipove specifikacija i redove koji su dio vrste kupoprodajnog ugovora.
[Opcija 3] Dogovoreno vrijeme isporuke datoteka nije kasnije od fizičke isporuke fizičkih proizvoda.
Svaka povreda zbog loše kvalitete podataka ili nepotpune datoteke daje kupcu pravo na
kaznu ( XXX % popusta na ugovorenu prodajnu cijenu ILI Paušalni iznos «iznosa»
«valute»] …….

Verzija 2.19 – 5. svibnja 2019. TD 

 

    Bildergebnis für ifc logo  design operate Bildergebnis für ifc logo buildingsmart