áKromě kupní smlouvy mezi prodávajícím [jméno prodávajícího] a kupujícím [jméno kupujícího] ze dne [den uzavření smlouvy] a přiloženého technického listu produktu nabízeným prodávajícím [příloha] se smluvní strany tímto dohodly na následujícím:

Prodávající poskytne kupujícímu nejpozději do [den doručení souboru] úplné technické specifikace částí produktu této smlouvysouladu s [příloha] v elektronickém formátu. Technické specifikace obsahují všechny alfanumerické informace, které prodávající uvedl ve svých technických listech, jakož i přesné trojrozměrné výkresy částí produktu výše uvedeného nákupu.

Strany se dohodly na následujícím elektronickém formátu:

[Varianta 1] Doručení se uskuteční ve strukturovaném formátu IFC (ISO 16739-1: 2018) IFC 4.

 [Varianta 2] Doručení se uskuteční ve strukturovaném formátu OpenOffice nebo Excel. Formát musí obsahovat druhy specifikací, které budou uspořádané ve sloupcích, přičemž jednotlivé části produktů budou uspořádané v řádcích.

 [Varianta 3] Sjednaná doba doručení souborů nenastane později než fyzické dodání fyzických produktů.

Jakékoli porušení z důvodu špatné kvality dat nebo neúplných souborů opravňuje kupujícího ke slevě [XXX procentuální snížení dohodnuté prodejní ceny NEBO snížení ceny o paušální částku «částka» «měna»] ……

verze 2.17 – 1. května 2019 TD

Thanks to Michal Rubanko and Veronika Marková

 

 

    Bildergebnis für ifc logo  design operate Bildergebnis für ifc logo buildingsmart